Laganmälan

Lagnamn:

Adress:

Postnummer och ort:


Telefonnummer:

E-postadress:


Lagmedlem 1
För- och efternamn:


Födelsedatum (ÅÅMMDD):

T-shirtstorlek:


Lagmedlem 2
För- och efternamn:


Födelsedatum (ÅÅMMDD):

T-shirtstorlek:


Lagmedlem 3
För- och efternamn:


Födelsedatum (ÅÅMMDD):

T-shirtstorlek:


Välgörenhet till förmån för SNPF (se prislista):


Fotografering (50 kr):


VILLKOR.
Genom att du anmäler dig och betalar startavgiften till DU KAN RUN godkänner du följande:
- Loppet springs på egen risk. Företaget J.Malmqvist traning specialists ansvarar inte för ersättning i händelse av skada eller materialförlust.
- Bilder som tas under arrangemanget kan komma att användas i annonser och på hemsidan. Ditt namn kommer även att offentliggöras i start- och resultatlistor.
- Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid utebliven start.


Priser laganmälan
Klass Webanmälan
t.o.m. 17/6
Webanmälan
18/6 - 24/6
Direktanmälan
på plats 1/7
Lag 400 kr 450 kr 500 kr
Lag välgörenhet 550 kr 600 kr 650 kr

DU KAN RUN arrangeras av
Till förmån för SNPF - Svenska narkotikapolisföreningensamarbetspartnersPoster för utskrift